El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai agrari situat a l’àrea metropolitana de Barcelona que des de l’any 1998 té una protecció urbanística especial. El seu objectiu és consolidar i promocionar l’activitat agrícola en un territori format per 14 municipis de la zona. Amb aquesta finalitat, des del Consorci de Parc s’impulsen programes específics per a preservar els valors productius de l’espai agrari, potenciar el producte local de qualitat i el consum de proximitat. 

Alterbanc és una iniciativa que neix des dels moviments de l’agroecologia per exigir a les administracions que l’ajuda alimentària, o bé s’assumeixi directament o bé s’entengui com una compra pública, i en tots dos casos, prioritzant que els aliments que han d’arribar les famílies vulnerables siguin aliments comprats a preus remuneradors a les i els petits agricultors ecològics de proximitat. 

Comparteix seu amb Ecocentral, una distribuïdora d’aliments que connecta a productors i productores ecològics i de proximitat amb més de vuitanta-vuit menjadors escolars de tot Catalunya.

El projecte «Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» té per objectiu promoure sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles i reactivar l’activitat agrària en l’àmbit d’influència de el Parc Natural de la Serra de Collserola. Dit Parc Natural té una superfície de 8.259 hectàrees i està envoltat per municipis intensament poblats i urbanitzats de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

“Alimentem Collserola” és una estratègia d’intervenció que incorpora, mitjançant un ampli procés participatiu, els diferents tipus de coneixements i visions dels agents locals sobre diversos àmbits (socioeconòmic, ecològic, cultural, etc.) per tal de promoure la producció agropecuària , el consum de proximitat i ecològic, l’educació agroecològica i el patrimoni agroalimentari.

La Fundació Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari a la vegada que empodera persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.

Recollecten fruites i verdures que el mercat no accepta. La major part  es distribueixen a entitats socials per tal que arribin a persones que no hi poden accedir. Transformen la resta dels aliments recuperats en conserves, a la vegada que ofereixen feina a persones en situació de risc d’exclusió social.