El Parc Agrari del Baix Llobregat es un espai agrari de l’àrea metropolitana de Barcelona que gaudeix de protecció urbanística des de l’any 1998, i que té com a objectiu consolidar i promocionar l’activitat agrícola a un territori metropolità format per 14 municipis.

Amb aquesta finalitat, s’impulsen programes específics que permeten preservar els valors productius de l’espai agrari i potenciar el producte local de qualitat i el consum de proximitat.

El Parc Agrari del Baix Llobregat compta amb unes 250 empreses agràries professionals, amb una superfície mitjana d’entre 2 i 5 hectàrees, de les que més de la meitat tenen el segell distintiu “Producte Fresc del Parc” que atorga el Consorci del Parc o són productors ecològics, i participen en la xarxa de mercats locals dels municipis del Parc.

El projecte «Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a Collserola» té per objectiu promoure sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles i la reactivació de l’activitat agrària en l’àmbit d’influència del Parc Natural de la Serra de Collserola, un parc amb una superfície de 8.259 hectàrees rodejat per municipis intensament poblats i urbanitzats i situat al mig de l’àrea metropolitana de Barcelona.

‘Alimentem Collserola’ és una estratègia d’intervenció que incorpora, mitjançant un procés participatiu ampli i transversal, els diferents tipus de coneixements i visions que tenen els agents locals sobre diversos àmbits (socioeconòmic, ecològic, cultural, etc.) per tal de promoure la producció agropecuària, el consum de proximitat i ecològic, l’educació agroecològica i el patrimoni agroalimentari.

Alterbanc és una iniciativa que neix des dels moviments de l’agroecologia per exigir a les administracions que l’ajuda alimentària, o bé s’assumeixi directament o bé s’entengui com una compra pública, i en tots dos casos, prioritzant que els aliments que han d’arribar les famílies vulnerables siguin aliments comprats a preus remuneradors a les i els petits agricultors ecològics de proximitat.

Així, els recursos públics seran convertits en salut per a aquestes famílies i en futur per a aquestes finques. Reactivant economies locals per frenar l’expansió agroindustrial globalitzada i generar nous espais i formes de vida dignes.